Privacy beleid

Privacybeleid Frantur
Internethandel impliceert een groot vertrouwen van de gebruiker in de e-commerce. Frantur neemt dit vertrouwen zeer serieus en maakt daarom de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens uw eerste prioriteit. Onze website is bedoeld voor mensen die in België en ouder dan 18 jaar wonen.
1. Welke gegevens verzamelt u van ons?
Wat zijn persoonlijke gegevens? 
De gegevens worden gedefinieerd als 'persoonlijk' omdat ze betrekking hebben op natuurlijke personen die direct of indirect zijn geïdentificeerd. Een persoon wordt bijvoorbeeld direct geïdentificeerd wanneer zijn voor- en achternaam in een bestand verschijnen, een set gegevens die op een gestructureerde manier is georganiseerd. Evenzo kan een persoon identificeerbaar zijn wanneer een bestand informatie bevat die hem indirect identificeerbaar maakt (bijv. Registratienummer, telefoonnummer, foto, enz.).
Deze informatie is onderworpen aan wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens en moet op een bepaalde manier worden verwerkt en opgeslagen.
Welke persoonlijke gegevens verzamelt Frantur?
De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld wanneer u onze diensten gebruikt, worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Frantur.
Frantur, verzamelt alle gegevens die u via onze website hebt ingebracht of die u op een andere manier (elektronische post of post) aan ons verzendt. Dit omvat uw voornaam, uw naam, uw telefoonnummer, uw post- en e-mailadres, uw faxnummer.
Als u via onze site boekt, wordt de informatie op uw creditcard rechtstreeks verwerkt door onze betalingsprovider die de drastische beveiligingsregels toepast die gelden voor de verwerking van bankgegevens.
U kunt ervoor kiezen om ons geen gegevens te verstrekken, maar als algemene regel, zoals aangegeven op onze formulieren, is bepaalde informatie over u noodzakelijk met het oog op het afsluiten van de handeling van het kopen van producten en diensten.

Sociale media / Facebook
Als u functies van sociale media op onze website gebruikt, kunnen aanbieders van deze sociale media ons informatie sturen, die afhankelijk is van hun respectieve beleid. Deze informatie kan
uw naam, uw profielfoto, uw geslacht, uw vriendenlijsten en alle andere informatie omvatten die u openbaar wilt maken. De informatie met betrekking tot coupons en commerciële transacties die door de gebruiker via sociale media worden uitgezonden, kan worden gedeeld. Als u dit delen wilt voorkomen, kunt u dit doen door uw Facebook-privacy-instellingen of overeenkomstige instellingen en voorkeuren op andere sociale media te wijzigen.
Gegevens voor kinderen onder de 16 jaar
De diensten aangeboden door Frantur zijn niet bedoeld voor minderjarigen jonger dan 16 jaar en daarom verzamelt Frantur geen persoonlijke gegevens over minderjarigen. Als we ons realiseren dat een minderjarige probeert toegang te krijgen tot onze diensten en ons informatie over hen verstrekt, zullen we die gegevens uit onze administratie verwijderen. Als u de ouder / wettelijke voogd bent van een minderjarige die ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.
2. Hoe gebruiken we uw gegevens?
We verwerken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:
Behandelingen op basis van de wettelijke basis van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen
– Orderbeheer, facturatie, order tracking, after-sales service, klantenadministratie, schadebeheer en klantbemiddeling.
Behandelingen op basis van uw wettelijke toestemming
– Commerciële prospectie van mensen die geen aankoop bij Frantur hebben gedaan
– Registratie van door u verzonden aanvragen bij ons bedrijf
– Zet cookies neer om inhoud en gerichte reclame op maat van uw interesses te bieden en onderneem stappen om uw ervaring op de site te verbeteren.
Behandelingen op basis van het legitieme belang dat wordt nagestreefd door Frantur
– Tevredenheidsenquête en enquêtes om onze diensten te verbeteren
– Beheer van de uitgebrachte adviezen voor de verbetering van onze diensten
– Opnemen en / of luisteren naar inkomende en uitgaande oproepen van onze klantenservice met het oog op kwaliteitscontrole en opleiding van het personeel
– Bestrijding van fraude tijdens de betaling van de bestelling en het beheer van onbetaalde facturen na bestelling
– Statistische analyses
– Prospectie-activiteiten (gerichte reclame, selectie van mensen, commerciële prospectie) met het doel reclame te maken voor onze diensten.
Bepaalde activiteiten voor het verzamelen, verwerken en / of gebruiken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de uitvoering van
precontractuele maatregelen die op verzoek van deze zijn genomen, zijn afhankelijk van de communicatie van uw gegevens. Bij het ontbreken van deze communicatie kunnen sommige van onze diensten niet worden gerealiseerd.
Voor bepaalde activiteiten voor het verzamelen, verwerken en / of gebruiken van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming vereist.
Als u het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebt aanvaard om advertenties op maat van uw interesses te ontvangen, is uw toestemming als volgt geformuleerd:
Toestemming is optioneel; als u weigert, kunt u de Services blijven gebruiken. U kunt echter advertenties en andere niet-gepersonaliseerde inhoud ontvangen op basis van uw voorkeuren. Ongeacht uw toestemming behoudt Frantur zich het recht voor om bovenstaande gegevens te verzamelen, verwerken en / of te gebruiken voor zover door de wet is voorzien en zoals beschreven in dit Privacybeleid.
3. Met wie delen we uw gegevens?
Frantur kan uw gegevens delen met de volgende entiteiten:
Onze providers
Alle aanbieders van diensten, waaronder luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en verzekeraars. Deze lijst is niet-limitatief en kan worden gewijzigd.
Sommige van deze leveranciers kunnen gevestigd zijn in landen die geen niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bieden dat gelijkwaardig is aan het niveau dat wordt geboden door de Belgische wetgeving. We moedigen u aan om het privacybeleid van een externe reisaanbieder te bekijken waarvan u de producten koopt via onze website. Houd er rekening mee dat deze providers ook, indien nodig, contact met u kunnen opnemen voor aanvullende informatie over u, om uw reisboeking te vergemakkelijken of om te reageren op een kritiek die u mogelijk hebt geuit.

Onze zakenpartners met wie we gezamenlijk producten of diensten kunnen aanbieden
U zult weten wanneer een derde partij betrokken is bij de levering van een product of dienst, aangezien de naam ervan bij de onze verschijnt. Als u kiest voor toegang tot deze optionele services, kunnen we uw gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, met deze partners delen, zodat zij rechtstreeks per e-mail of e-mail contact met u kunnen opnemen over hun producten en diensten. Houd er rekening mee dat we de praktijken van deze externe zakenpartners met betrekking tot privacy niet controleren.
Gerichte advertenties en zakelijke partners

We hebben geen akkoorden met zakelijke partners om advertenties, in welke vorm ook, op onze website te lanceren.

Net als andere bedrijven die online actief zijn, neemt deze site deel aan op cookies gebaseerde uitwisselingen als anonieme gegevens over uw surfgedrag worden verzameld via cookies en andere technologieën en verspreid door interesses (zoals reizen). Deze interessegebieden worden vervolgens gedeeld met derden, waaronder adverteerders en advertentienetwerken, zodat ze advertenties kunnen personaliseren aan uw schijnbare interesses. We delen geen persoonlijke gegevens (zoals uw e-mailadres) met deze bedrijven en we autoriseren deze bedrijven niet om dergelijke gegevens over u op onze site te verzamelen. Klik hier voor meer informatie over op cookies gebaseerde uitwisselingen, inclusief hoe u toegang krijgt tot cookie-informatie op uw computer en hoe u zich kunt afmelden voor deze programma’s.
Houd er rekening mee dat we geen toegang hebben tot of controle hebben over deze cookies of andere technologieën die deze derden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen. De praktijken van deze derden met betrekking tot deze informatie vallen niet onder dit privacybeleid.
Referentiewebsites
Als u van een andere website bent doorverwezen naar onze website, kunnen we gegevens over u met deze verwijzende websites delen, zodat zij met uw voorafgaande toestemming rechtstreeks per e-mail of per e-mail contact met u kunnen opnemen over hun producten en diensten. We hebben geen limiet gesteld aan het gebruik van uw gegevens bij het verwijzen van websites. We moedigen u aan om het privacybeleid te bekijken van elke website die u doorverwijst naar de website.
We kunnen ook uw gegevens delen:
Indien vereist door de wet, in de legitieme overtuiging dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wetten en wettelijke procedures. Volgens de Amerikaanse wetgeving moeten luchtvaartmaatschappijen het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid bepaalde gegevens verstrekken over passagiers die reizen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) is samengesteld door de G29 (Group of European CNILs) om passagiers meer informatie te geven. Zie bijlage 2 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm.
Wanneer wij van mening zijn dat het gepast is om illegale of vermeende illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of in werking te stellen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Misterfly, de website of gebruikers van de website te beschermen en te verdedigen; in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en andere contracten.

4. Hoe beschermen we uw gegevens?
We gebruiken codering wanneer we persoonlijke gegevens die voor u gevoelig zijn (bijv. Creditcardgegevens) verzenden tussen uw systeem en die van ons. We gebruiken firewalls en inbraakdetectiesystemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot uw gegevens.
5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens uit de actieve prospectiedatabase worden drie jaar bewaard vanaf het einde van de zakelijke relatie of het laatste contact.
Gegevens die worden verzameld als onderdeel van de opname van inkomende en uitgaande oproepen worden maximaal zes maanden bewaard. Analysedocumenten kunnen maximaal een jaar worden bewaard.
Gegevens die nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, worden bewaard in overeenstemming met de geldende bepalingen (met name, maar niet uitsluitend, die voorzien door het Belgische  Wetboek van Koophandel, het  Burgerlijk Wetboek en de consumentencode).
6. Uw rechten en keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens
U kunt contact opnemen met Frantur via de  coördinaten op de website om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens verwerkt door Frantur en / of om uw rechten uit te oefenen in termen van toegang, portabiliteit, rectificatie, schrapping, oppositie, beperking en inwerkingtreding van richtlijnen vooraf door het toevoegen van een exemplaar van een dubbelzijdige ID.
Klachten over  gegevensbescherming kan U richten tav de zaakvoerder op dit adres : Frantur, Westrodestraat 6, B-1861 Meise
U hebt de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven van het abonnement op onze nieuwsbrieven in elke e-mail die we verzenden.
7. Cookies en andere webtechnologieën
We verzamelen automatisch bepaalde gegevens over u en uw computer wanneer u onze website bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld uw IP-adres, de naam van uw webbrowser (zoals Firefox, Internet Explorer of Safari) en de verwijzende website. We kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals  gemaakte aankopen.
Als lid of bezoeker van de website zullen we een permanent cookiebestand op de harde schijf van uw computer installeren. U kunt er altijd voor kiezen om geen cookiebestand te ontvangen door uw internetbrowser cookies te laten weigeren of om u te vragen voordat u een cookie accepteert. Houd er rekening mee dat door een cookie te weigeren, u niet langer toegang kunt krijgen tot veel van de reisdiensten en planningstools die via deze site worden aangeboden.
Wanneer u uw profiel op de website bezoekt en u een reis boekt of koopt, kunnen we u vragen u aan te melden als lid met behulp van een leden-ID en wachtwoord. Nadat u zich hebt geregistreerd als lid, slaan we de ID van het lid en de naam op het ledenaccount op in de cookiemap op uw computer. We kunnen uw wachtwoord ook in dit cookie-bestand opslaan als gecodeerde gegevens als u het vakje naast ‘Registreer de volgende keer automatisch’ aanvinkt. Uw leden-ID, uw wachtwoord en de naam in uw ledenaccount worden als versleutelde gegevens in een cookie opgeslagen, zodat niemand deze informatie kan bekijken door ongeoorloofde toegang tot uw computer. Permanente cookiebestanden blijven op de harde schijf van uw computer totdat u ze handmatig verwijdert.
Welke soorten “cookies” gebruikt deze website?
Deze website gebruikt verschillende soorten cookies:
-Technische cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de site;
– Operationele cookies die uitsluitend worden gebruikt om de door gebruikers op de website gevraagde diensten te leveren;
– Analytische prestatiecookies die ons in staat stellen om te observeren hoe bezoekers door de website navigeren en om de inhoud te bepalen die ze bekijken en interesseren. Ze helpen ons de service die we aanbieden te verbeteren door ons in staat te stellen onze gebruikers de informatie te laten vinden waarnaar ze op zoek zijn.
– Sociale cookies die worden gebruikt door sociale netwerken (Facebook, Google en Twitter) om interacties met sociale widgets te beheren die op de website worden vermeld. – gelieerde cookies die bezoekers volgen van andere websites waarmee we samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten.
– Gedragsreclame-cookies die informatie verzamelen over uw voorkeuren en uw keuzes die verband houden met de website. Ze zijn gericht op advertentienetwerken, die ze vervolgens gebruiken om gepersonaliseerde advertenties op andere websites weer te geven.
Voor verdere informatie of om ons uw opmerkingen over het gebruik van cookies te geven, kunt u contact met ons opnemen op de onderstaande adresgegevens.
Hoe de registratie van “cookies” op uw computer te voorkomen?
Cookies-voorkeuren moeten voor elke browser worden ingesteld (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Opera). Over het algemeen beschikt u over verschillende manieren om cookies te beheren, waaronder: cookies toestaan of helemaal uitschakelen, specifieke cookies verwijderen die al door de browser zijn opgeslagen, voorkomen dat bepaalde websites cookies naar uw computer verzenden of cookies van derden blokkeren (wanneer, tijdens het browsen van een website, worden cookies door een andere website naar uw computer gestuurd). Zie de onderstaande links voor meer informatie over het beheren van cookies met elk van de belangrijkste browsers:
o Voor Microsoft Edge ™: Meer …> Instellingen, Selecteer “Geavanceerde instellingen weergeven”, onder Privacy & Services> Cookies, selecteer de optie die bij u past
o Voor Firefox ™: open het menu “Extra” en selecteer vervolgens “Opties”; klik op het tabblad “Privacy” en kies vervolgens de gewenste opties of volg deze link: http://support.mozilla.org/en/kb/Activate%20and%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
o Voor Chrome ™: open het setup-menu (steeksleutellogo) en selecteer “Opties”; klik op “Geavanceerde opties” en klik vervolgens in het gedeelte “Privacy” op “Instellingen voor inhoud” en kies de gewenste opties of vind deze uitleg met de volgende koppeling: http://support.google.com/chrome/bin/ answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
o Voor Safari ™: kies “Safari> Voorkeuren” en klik vervolgens op “Beveiliging”; In de sectie “Cookies accepteren” kiest u de gewenste opties of vindt u deze uitleg met de volgende link: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
o Voor Opera ™: Open het menu “Extra” of “Instellingen” en selecteer “Privégegevens verwijderen”; klik op het tabblad “Gedetailleerde opties”, kies vervolgens de gewenste opties of vind deze uitleg met de volgende link: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
U kunt ook een platform gebruiken voor het beheren van cookies. U kunt besluiten om gedragsadvertenties te weigeren door de tool op deze site te gebruiken (http://www.youronlinechoices.com/en/). De cookies die worden gedeponeerd in het geval van het gebruik van de deelknoppen, zijn ook opgenomen in dit platform.
8. Externe links en sociale plug-ins
Als delen van de website naar andere websites linken, vallen deze websites niet onder dit privacybeleid. We raden u aan de privacybepalingen op deze andere websites te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven.
Dit geldt ook wanneer een deel van de website sociale plug-ins gebruikt van andere sites zoals Facebook. Plug-ins kunnen worden geïdentificeerd door het logo van de sociale media. Wanneer u naar een webpagina gaat die deze invoegtoepassingen gebruikt, verzendt uw browser bepaalde informatie naar de sociale media. Net als andere sites die deze plug-ins gebruiken, heeft MisterFly geen controle over deze gegevensuitwisseling. Als u meer wilt weten over de informatie die de externe site ontvangt wanneer u een webpagina bezoekt via een van de plug-ins, raden we u aan de site te bezoeken en de bepalingen en voorwaarden voor die plug-ins te lezen.
9. Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid in de toekomst mogelijk bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid door u een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt of door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen.
10. Contact
Als u vragen heeft over het privacybeleid of als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:
Frantur, Westrodestraat 6, B-1861 Meise© frantur.be 2019. All rights reserved.